Δράσεις του Δικτύου Τροφίμων & Ποτών Ν. Καρδίτσας. Με κύριο στόχο την προώθηση, την υποστήριξη και την εξεύρεση σημαντικών αγορών για τα προϊόντα που παράγονται από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις του Νομού μας το Δίκτυο Τροφίμων και Ποτών Νομού Καρδίτσας σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις με συντονισμένες ενέργεις και πρόγραμμα.
Ενημέρωση.
Η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού - ενεργού και δυνητικού - για τα οφέλη των τοπικά παραγόμενων προϊόντων, η προβολή και προώθηση των μελών του, καθώς και η ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων για θέματα σχετικά του κλάδου αποτελούν σημαντικούς τομείς δράσης του Δικτύου. Επιπλέον, η ανάπτυξη του κλάδου και οι παρεμβάσεις για προβλήματα που αντιμετωπίζει τόσο ο πρωτογενής, όσο και ο δευτερογενής τομέας αποτέλεσαν βασικό μέλημα του Δικτύου και προσδιοριστικό παράγοντα για τον σχεδιασμό των δράσεων του.
Εκδόσεις Δικτύου Με χαρά σας παρουσιάζουμε τα έντυπα του Δικτύου.
Detrop 2011 Παραγωγή Χωριάτικου Λουκάνικου Καρδίτσας.
Άξονες Δράσης του Δικτύου. Οι άξονες δράσης του Δικτύου επικεντρώνονται στην διοργάνωση εκδηλώσεων, στην διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων, στην συμμετοχή σε εκθέσεις, στην εκπροσώπηση στους αρμόδιους φορείς καθώς και στην παροχή πληροφόρησης στα μέλη του. Με βάση αυτά το Δίκτυο επιδιώκει να είναι ο φορέας που στηρίζει ενεργά και αποτελεσματικά όλους τους εμπλεκόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και στην ανάδειξη του σε έναν έγκυρο και αξιόπιστο φορέα με στόχο την βελτίωση της επιχειρηματικότητας στον κλάδο των τοπικά παραγόμενων προϊόντων.