ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

Διαχειριστική Επιτροπή.

Πρόεδρος. κος Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος

Αντίπρόεδρος. κος Ντούλιας Κωνσταντίνος

Γραμματέας. κα Ραχμάνη Αλεξάνδρα

Ταμίας. κος Πλιάσσας Θωμάς

Εκπρόσωπος τύπου. κος Λαγός Γεώργιος

 

Εξελεγκτική Επιτροπή.

Τακτικό Μέλος. κος Διδάγγελος Γεώργιος

Τακτικό Μέλος. κος  Κίσσας Δημήτρης

Τακτικό Μέλος. κος  Τσιανάβας Λευτέρης